ZGDW Predavanja

Marita Bonačić

#tdzg Predavanja

Marita Bonačić /

— #tdzg Dizajn park
— Ulica baruna Filipovića 23a

Marita Bonačić djeluje u Zagrebu, gdje je i obrazovana kao industrijski dizajner. Iskustvo stječe na brojnim projektima kao freelancer, ali i kao produkt dizajner u arhitektonskom uredu N’ona, te kao dizajner i kustos pripravnik Galeriji Klovićevi dvori. Nakon završenog obrazovanja u Zagrebu sreću je potražila na drugom kontinentu, te na školi Parsons u NY pohađala semestar kolegija za nastavak obrazovanja vezanih uz dizajn interijera, a na SVA (School of visual Arts) produžila obrazovanje u smjeru studijske fotografije. Multidisciplinarni pristup omogućio je širok spektar djelovanja koje uključuje rad na području industrijskog i produkt dizajna, brendinga, vizualnih komunikacija, postava izložbi i prostornog dizajna. Često radi i u suradnji sa kolegama, trenutno je dio dizajnerskog kolektiva Market kojem predviđa svijetlu budućnost. Dobitnica je nekoliko nagrada.
/ čet 11.05. / 17.00-20.00h

#tdzg Predavanja

Ostali predavači