ZGDW Predavanja

Ivan Šantić

#tdzg Predavanja

Ivan Šantić /

— Lauba
— Ulica baruna Filipovića 23a

Ivan Šantić je concept designer koji je diplomirao na Hyper Islandu. Njegovi najnoviji radovi su ArtStation Challenge nagrada za entertainment design s vrijednostima industrijskog dizajna. QUADRANT, pametni sat sljedeće generacije. IAR-52 ELITE jurišna pješačka puška naglašeno kompaktnog dizajna s integriranim lanserom / sačmaricom s dvostrukim pica-tinny vodilicama, taktičnom ručkom, bipod/tripod, muzzle-break druge generacije i dodanom holografijom – optičkim sustavom.

#tdzg Predavanja

Ostali predavači