Uncategorized

Ida Blažičko

#tdzg Izložbe

Laub /

Ida Blažičko /

— Lauba
— Ulica baruna Filipovića 23a

Temeljni principi konstruiranja su u prirodi često vrlo jednostavni. Prema Žmak, I. et al. (2005: 146) zanimljiv primjer je istraživanje rasporeda konstrukcijskih elementa lakih konstrukcija koje su proveli David de Focatiis i Simon Guest sa Zavoda za inženjerstvo Sveučilišta u Cambridgeu. Oni smatraju da se „raspored konstrukcijskih elemenata lakih konstrukcija može temeljiti na rasporedu ojačanja listova te tvrde da su listovi većine biljaka građeni po modelu tanke membrane ili laminata s ojačalom u obliku žila i središnjih rebara. Na vjetru se list mora saviti kako bi smanjio otpor strujanju zraka i tako smanjio opasnost od loma lista. S druge strane, list mora podnositi opterećenje vlastite težine i eventualnog vanjskog opterećenja (kukci). List je dakle kompromis gipkosti i krutosti, ostvaren spajanjem ukrepa i savitljivih membranskih ploha” (Žmak, I. i sur., 2005: 146). Umjetnica koristi Mondi PERGRAPHICA® High White Rough 300 g/m i Mondi IQ Print 300 g/mpapir.

#tdzg Izložbe

Ostali izlagači