Foodcurators

Foodcurators je rotterdamski food design studio koji u svome timu ima produkt dizajnericu i kuhara. Ovaj studio je prvi u svijetu uveo disciplinu food curatora. Njihov rad je neprekidan proces stvaranja i oblikovanja ove discipline. Food curator je spoj dizajnera i kuhara. Ova kombinacija je od izuzetne važnosti za studio i njihov jedinstveni pristup radu. Foodcuratorsi su jedan od najpoznatijih nizozemskih studija specijaliziranih za hranu i dizajn, a ove godine su surađivali i sa Marije Vogelzang te Frame magazinom. Foodcuratorsi će na svome predavanju dati uvid u nizozemski dizajn povezan sa hranom koji se bazira na značenju, a ne samo funkciji. Također će pričati o Design Academy Eindhoven i njihovoj ulozi kao predavačima na Food-Nonfood odijelu te akademije.
Single Event Page

This is a single event page with sample content. This layout is suitable for most websites and types of business like gym, kindergarten, health or law related. Event hours component at the bottom of this page shows all instances of this single event. Build-in sidebar widgets shows upcoming events in the selected categories.

Today Upcoming Events

No upcoming events for today

15 Next Events

No upcoming events for today